อนุทิน 131715 - วัสสวดี บุญมณี

วันที่บันทึก 8 กันยายน 2556

ครอบครัวของ ด.ญ.วัสสวดี บุญมณี

เรื่อง เล่าเรื่องกรุงศรีลำดับความตามพระราชพงสาวดาร หนังสือเล่มนี้น่าสนใจตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งสถาปนากรุงศรอยุธยาสู่ความรุ่งโรจน์ กระทั้งถึงกาลทุรยุค เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ทุกลำดับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันได้ดี และเรียงลำดับจนมาเป็นอยุธยาจนปัจจุบันนี้

ด.ญ.วัสสวดี บุญมณี ชั้น.ม2/1 เลขที่ 4

เขียน 14 Nov 2013 @ 21:47 ()


ความเห็น (0)