อนุทิน 131714 - วัสสวดี บุญมณี

ครอบครัวนักอ่าน

วันที่บันทึก 31 ตุลาคม 255

6 ครอบครัวของ ด.ญ.วัสสวดี บุญมณี

เรื่อง อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การอ่าน และเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง เพราะปัจจุบันมี การเขียนที่ผิดและออกเสียงผิดไปมาก ในหนังสือได้รวบรวมคำที่เขียนที่ผิด และ ออกเสียงผิด มาเขียนไว้ เพื่อให้ผู้คนได้เขียนได้ถูกต้องชัดเจนขึ้น เช่นคำว่า เมฆสวัสดิ์ อ่านว่า เมก-กะ-หวัด

ด.ญ.วัสสวดี บุญมณี ชั้นม.2/1 เลขที่ 4

เขียน 14 Nov 2013 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)