อนุทิน #13169

 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที        ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน   ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา     เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน            ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนตร์เสื่อมคลายทำลายยศฯ

                         จากเรื่องพระอภัยมณี   สุนทรภู่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)