อนุทิน #131670

ฝากข่าวถึงกัลยาณมิตรของ น้องมะปรางเปรี้ยว ค่ะ

ตอนนี้คุณแม่น้องมะปรางเปรี้ยว ได้จากไปแล้วนะคะที่ รพ.มอ.หาดใหญ่

กำหนดบำเพ็ญกุศล ดังนี้ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

 

เขียน:

ความเห็น (4)

ขอแสดงความเีสียใจกับน้องด้วยนะครับพี่หนูรี …

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ