อนุทิน 131663 - เบญจมาศ มณีมัย

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 22 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวมีการสอนแบบปกติ และนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีการเรียน นศท  ส่วนงานครูก็คุณครูทุกคนก็รีบจัดทำแผนการสอนให้เรียบร้อย   และมีน้องๆๆสังเกตการสอนมาช่วยงานในโรงเรียนทั้งหมด 14 คนเป็นนักศึกษาครุศาสตร์ ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ก็มีน้องสังเกตการอยู่ 3 คน ทุกคนก็เริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตครูในโรงเรียนได้อย่างดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)