อนุทิน 131629 - Tawandin

Tawandin

เรียนรู้...เติบโต

บางครั้ง...การดิ้นรนของใจ

ที่พยายาม...ใช้ความคิด.."ค้นหาคำตอบ"...ของสรรพสิ่ง อย่างเป็นเหตุเป็นผล

กลับยิ่งสนสน...ในความคิด

การหยุด...นิ่ง ให้ใจผ่อนคลาย..อยู่กับกาย...สบายสบาย...

ยินดี...พอใจ อยู่กับ...ความไม่รู้...ไม่มีอะไร...ในความคิด (ซะบ้าง)

"คำตอบ"...กลับผุดขึ้นมาจาก..."ความว่าง"นั้น...อย่าง แจ่มจัด...ชัดเจน

     ยามปีติสุข ผ่อนคลาย...ด้วยความเงียบของใจ ขณะตากถั่วเขียวบนระเบียงหลังบ้าน

           ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เขียน 12 Nov 2013 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)