อนุทิน #131628

| อนุทิน ... ๕๒๗๗ |

"วุ่นวายวันแรก"

พักผ่อนมา ๒ วัน เข้ามหาวิทยาลัยวันแรก
เรื่องวุ่นวายเรื่องแรกสุด คือ "เอกเทศ"

ที่เด็กเริ่มเข้าสอบวันนี้ ...

อาจารย์แต่ละท่านยังแสดงถึงความไม่ชำนาญการ
มีปัญหาในการให้คำเสนอแนะจนขาดมาตรฐานเดียวกัน

เป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องเรียนรู้ต่อไป

ส่วนในฐานะที่ปรึกษาก็ต้องประคองเด็กในสังกัด
ให้รอดจากวิชานี้ไปก่อน เพราะเวลามีจำกัด

เขียน:

ความเห็น (2)

ถ้าคำแนะนำในประเด็นเดียวกัน แต่แย้งกัน เด็กคงอยากร้องไห้

เครียดและร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูกครับ อาจารย์ ;)…