อนุทิน 131604 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"...OD สอนให้เราสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม เพื่อช่วยร่วมกันมอง ช่วยกันคิด เราจะไม่ติดกับดักความเชื่อของเราเอง. กระบวนการมีส่วนร่วมจะทำให้เราเห็น "ตัณหา" ของเรา..."

จากบันทึก 612. ถอดบทเรียนมหาสงครามเมืองทรอย ของ ดร.ภิญโญ

อ่าน: 256 · ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3
สร้าง 2 วันที่แล้ว
เขียน 11 Nov 2013 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)