อนุทิน 131596 - ♥อุ้มบุญ♥

11 พฤศจิกายน 2556

  • ได้รับเรื่องเล่าจากงานผู้ป่วยใน 3 เรื่อง งาน TB  AIDS 2 เรื่อง
  • สังเคราะห์อุบัติการณ์ในหน่วยจ่ายกลาง และซักฟอก 
  • ประชุมจัดทำแผนคปสอ.ป่าติ้ว รับผิดชอบในคณะทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาบุคคลากรส่งเสริมให้บุคคลากรมีผลงานวิจัย R2R  / สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม/ ผลานเด่น CQI 
  • จัดทำแผนพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ในเขตอำเภอป่าติ้ว จัดทำเกณฑ์การประเมินงาน IC ในรพสต. ติดตามผลการพัฒนาระบบ IC ในรพสต.ต่อเนื่องในปี 2556

 

เขียน 11 Nov 2013 @ 15:40 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

workมาก ชื่นชมๆค่ะ คิดถึงนะคะ

ทำทุกอย่างเร็จในวันเดียวเลยหรือคะ?