อนุทิน 131590 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

               ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ว.๕๒) นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เริ่มสอนโดยปกติ  นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น และนักเรียนมาเรียนครบ ในสัปดาห์นี้สอนเกี่ยวกับ การเกิดเสียง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลียนแบบเสียงต่างๆ  และอธิบายการเกิดเสียง  นักเรียนสนใจเรียนเป็นอย่างดี  และได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเหมือนกับเทอมที่ผ่านมา

 
เขียน 11 Nov 2013 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)