อนุทิน 131554 - กฤตภัค อนุรัตน์

ครอบครัวนักอ่าน

Go to know

ด.ช.กฤตภัค อนุรัตน์ ม.๑/๒ เลขที่๑๕

เรื่องพระพุทธศาสนา

นักคิดกับนักวิชาการในตะวันตกและตะวันออกจะหยิบยื่นข้อหาให้พระพุทธศาสนามาโดยตลอดว่า

พระพุทธศษสนาเป็น ทุกข์นิยม หรือ นิยมความทุกข์ ด้วยเหตุผลของการจัดลำดับความสำคัญและจัดวางตัดแหน่ง

ของ ความทุกข์นำหน้าความสุขความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบถือได้ว่าเป็นชุดความคิดหลักในพุทธศาสนา

คือ หลักอริยสัจสี่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย ในกาลก่อนกับบัดนี้บัญญัติแต่และความดับทุกข์เท่านั้น

สรุปพระองค์สอนแค่สองเรื่องเท่านั้น คือ ความทุกข์กับความสุข คือ นิพพาน

ความสุขที่พระองค์ทรงค้นพบคือ นิพพาน จนอุทานด้วยความปิติว่า สุขอย่างอื่นที่มากกว่าความสงบนั้นไม่มีอีกแล้ว

 

 

เขียน 10 Nov 2013 @ 22:07 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปุถุชนอย่างเรา ถ้าเข้าถึงความสงบได้จริง ก็เข้านิพพานได้ใช่ไหมครับ สาธุ