อนุทิน 131526 - Kwan... Watch...

ก่อนจะเที่ยวตัดสินใครเขาด้วยความรู้ไม่เท่าทัน

ลองพิจารณาอย่างแยบคายให้ดึ

"..เมื่อคุณอยู่ในสถานะการณ์เดียวกับเขา คุณอาจทำได้เลวกว่าเขาก็ได้.."

เขียน 09 Nov 2013 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)