อนุทิน 131525 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์
 
“ความเชื่อ”มีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใด การกราบไหว้พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปทองคำ หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพ ย่อมมีค่าไม่ต่างกัน แต่หากผู้ใดกราบไหว้ให้ถึง “พุทธานุสติ” ย่อมทะลุมิติเห็นแจ้ง
 
.............
 
อ่าน 103 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 9 2 วันที่แล้ว
เขียน 09 Nov 2013 @ 20:40 () แก้ไข 09 Nov 2013 @ 21:45, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กราบเหนืออื่นใด คือ กราบพระพุทธที่บ้านมาก่อนภายนอก เป็นกำลังให้เรามีสติเสมอ เตือนให้ทำความดีครับ พระภายนอก ก็ดี