อนุทิน 131518 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

๙/๑๑/๒๕๕๖

 

อนุทิน ๘๑.

 

ดนตรีไทย ลอยมา คราอาทิตย์           จะมืดมิด หมดแสง แห่งสร้างสรรค์

สัญลักษณ์ วันดี มีหลายวัน               วันพระนั่น พรุ่งนี้หนอ อย่ารอใคร

เป็นยี่เป็ง ของ “น้ำลอก” บอกไว้นะ       ควรรีบละ วางงาน ช่วยการใหญ่

สามัคคี ชุมนุม ทุกกลุ่มวัย                  ช่วยกันให้ วัดวา นั้นน่ามอง

 

พระสงฆ์ท่าน มีเทศน์ มหาชาติ           งานรวมญาติ รวมสงฆ์ องค์คันฉ่อง

สอนพระธรรม นำใจ ให้ใฝ่ปอง            ตามครรลอง ชาวพุทธ พิสุทธิ์จริง

ควรที่เรา มุ่งไป ใฝ่ธรรมะ                   ได้ลดละ โลภหลง ปลงทุกสิ่ง

สละกาย วาจา น่าชังชิง                    ปลดเปลื้องทิ้ง ปล่อยวาง บ้างยังดี.     

 

       

เขียน 09 Nov 2013 @ 17:59 () แก้ไข 09 Nov 2013 @ 17:59, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจทุกท่านมากครับ