อนุทิน 131504 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

สถานการณ์เดียวกัน บางคนทุกข์แทบตาย บางคนกลับเห็นเป็นเรื่องสบาย ๆ 
ทั้งหมดล้วนเกิดจากการฝึกตน

                                                ธรรมทิพย์
                                           ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ทุกข๋เกิดจากใจ ข ืจัดด้วยใจของเรา ณ. จุดนั้นครับ

ขอบพระคุณทุกดอกไม้กำลังใจ
ขอบพระคุณอาจารย์ประหยัดค่ะ