อนุทิน 131486 - ♥อุ้มบุญ♥

8 พฤศจิกายน 2556

  • ทบทวน ชุดเครื่องมือหมดอายุ ในงานผู้ป่วยใน กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ตรวจสอบหน้างาน ว่ามีระบบการใช้แบบ FIFO อย่างไร เพื่อลดจำนวน เครื่องมือหมดอายุในหน่วยงาน
  • ชวนน้องๆในหน่วยงาน นำสมุดบันทึกอุบัติการณ์หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก มารวบรวม ข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2556 เพื่อวิเคราะห์ หาแนวโน้ม จัดการระบบป้องกันความเสี่ยงในหน่วยงาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพงานประจำ ซึ่งสามารถค้นหาได้ใน ทะเบียนงาน สมุดบันทึกอุบัติการณ์ 
  • ได้รับเลือกให้เป็นทีม QRT จังหวัด ทำการบ้าน , ศึกษา SPA IN  Action ก่อนไปประชุม เชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะพี่เลี้ยงคุณภาพ (Quality Learning  Network) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ณ รร.รามาการ์เด้นส์  12-14 พฤศจิกายน 2556
เขียน 08 Nov 2013 @ 16:36 () แก้ไข 08 Nov 2013 @ 16:38, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขยัน ชื่นชมค่ะ สบายดีนะคะ