อนุทิน 131481 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ก่อนเลิกงานวันนี้ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

เซ็นผ่านงาน ๒ แฟ้ม...เตรียมจัดทำภาระงาน

และตรวจของแต่ละคนในกองบริหารงานบุคคล

ได้เพียงแค่ ๒ คนเองอ่ะ...มากมายจริง ๆ :)...

บอกน้อง ๆ ไว้ว่า วันอาทิตย์ + จันทร์

(๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ไปราชการที่

กทม. เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลงานวิชาการ

ของอาจารย์เสนอขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย...

หากมีเรื่องด่วน...ให้ตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วเสนอ

อธิการบดีให้เซ็นต์ได้เลย...เมื่อ "พี่บุษ" กลับมาแล้ว

ให้นำมาให้ดูร่างด้วยจร้า...(จะได้ทราบเรื่องคร้า)

นี่เป็นการทำงานอีกลักษณะหนึ่งของฉันที่ไม่ปล่อยให้

การทำงานติดขัด ยามที่ฉันไปราชการ :)...

 

 

เขียน 08 Nov 2013 @ 16:23 ()


ความเห็น (0)