อนุทิน 131479 - นาย เอกราช แก้วเขียว

อยู๋ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากร แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทยอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 16" วันนี้วันสุดท้าย มีคณาจารย์นิเทศผ่านการอบรมทั้งสิ้น 156 คน จาก 42 มหาวิทยาลัย

เขียน 08 Nov 2013 @ 15:32 ()


ความเห็น (0)