อนุทิน 131469 - บุษยมาศ

วันนี้ช่วงเที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวัน

ขณะที่นั่งทานข้าวไปด้วย...มีอาจารย์ท่านหนึ่ง

ขอเข้าพบ ท่านระบายปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

ให้ฉันฟัง ได้ฟังแล้ว อาจารย์ก็มีเหตุผลของท่าน...

ท่านพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟัง ฉันก็ได้แต่รับฟัง...

สุดท้าย  :  สรุปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่พูดคุยกันตรง ๆ

เรื่องก็เลยไม่จบ...จนต้องมีหนังสือร้องเรียนกันเกิดขึ้น

คนที่เข้าไปเคลียร์ปัญหา คือ "ฉัน" อีกแล้ว...

 

เขียน 08 Nov 2013 @ 13:04 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สมควรแก่เหตุ ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคร้า อาจารย์ Was…:)…

เขียนเมื่อ 

ท่านคือผู้ที่มีคุณธรรม จึงมีผู้ให้ความไว้วางใจครับ