อนุทิน 131439 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • เช้านี้เพื่อนหนิงโอนเงินทุันการศึกษามอบให้พิชามญช์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ฉันมอบให้เด็กเีรียบร้อยแล้ว เธอดีใจมาก
 • อีกไม่นานฉันจะได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของเด็กเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเหมือนกับที่ฉันช่วยทิพย์จุฑา
  เด็กดีห้อง ม.๔/๑ ด้วยการแจ้งให้หัวหน้าระดับชั้นปีทราบถึงความลำบากของเด็กจนอาจารย์โจ้แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ
  และจูงมือเด็กไปพบหัวหน้างานแนะแนว  ทำเรื่องกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้สำเร็จจากนักเรียนที่สมัครสามร้อยกว่าคน
  รับเพียง ๓๐ คน  
 • ถ้าไม่มีฉันไม่มีหัวหน้าระดับที่เอาใจใส่นักเรียนอย่างอาจารย์โจ้ ทิพย์จุฑาคงไม่มีรอยยิ้มที่สดใสหัวใจที่เบิกบานเช่นว้ันนี้
 • ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณทุกคนจริง ๆ 

                                                                             ธรรมทิพย์
                                                                       ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖                         
เขียน 07 Nov 2013 @ 17:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จิตวิญญาณของครูเต็มเปี่ยมภูมิใจแทนเด็กจริงๆ