อนุทิน 131434 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ก่อนเลิกงานวันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ช่วงบ่ายเซ็นผ่านงานไปอีก ๑๒ แฟ้ม หุหุหุ...

ทั้งเช้า - บ่ายเลยคร้า...มากมายเป็นประวัติศาสตร์ อิอิ...

ทำไม? งานวันนี้มีมากมายจัง!!! บ่น...แต่ก็ทำไปจร้า...

(ดีกว่าไม่มีงานทำ คริ ๆ ๆ)...

ช่วง ๑๓.๓๐ น. ไปพบ รก.อธิการบดี เพื่อรับทราบ

นโยบายในการทำงานของกองบริหารงานบุคคล

และ รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารที่ดูแลงานบุคคล...

๑. เตรียมทำเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานราชการ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองรับอัตรากำลังที่มติ ครม.

เตรียมจะอนุมัติในปี ๒๕๕๗ นี้...

๒. เตรียมทำเรื่องการวิเคราะห์ภาระงานของกองฯ

เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภายในหน่วยงานของ ม.

๓. ตรวจงานของน้อง ๆ ในกองบริหารงานบุคคล

เขียนภาระงาน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานภายใน ม.

เขียน 07 Nov 2013 @ 16:29 ()


ความเห็น (0)