อนุทิน 131423 - ♥อุ้มบุญ♥

6 พฤศจิกายน 2556

  • สรุปรายงานการตรวจเยี่ยม สนับสนุน ติดตาม ประเมินผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอป่าติ้ว 7 แห่ง ( ด้านงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ) เรียนถึง ท่านสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
  • สรุปผลการพัฒนาคุณภาพเรื่องการลดเครื่องมือหมดอายุในห้องผ่าตัด 
  • ทบทวนการใช้ผ้าห่อชุดเครื่องมือ

7 พฤศจิกายน 2556

  • ร่วมประชุมทีมเวชระเบียน เรียนรู้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ Trigger Tool  เพื่อบริหารความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย. เวชระเบียน เป็นแหล่งข้อมูล. ความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญ ในการค้นหา
เขียน 07 Nov 2013 @ 09:51 () แก้ไข 08 Nov 2013 @ 09:10, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเป็นเพลงฝากสายลมมาค่ะ