อนุทิน 131388 - ยายธี

  ติดต่อ

รากไม้

เปรียบเสมือน...ฐานราก..แห่งชีวิต..........ป่าอยู่..เพราะ..มี ต้นไม้..คนอยู่ไม่ได้..เมื่อ ต้นไม้ไม่มี

  เขียน:  

ความเห็น (0)