อนุทิน 131388 - ยายธี

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รากไม้

เปรียบเสมือน...ฐานราก..แห่งชีวิต..........ป่าอยู่..เพราะ..มี ต้นไม้..คนอยู่ไม่ได้..เมื่อ ต้นไม้ไม่มี

เขียน 06 Nov 2013 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)