อนุทิน 131368 - prayat duangmala

อย่า ๔ อย่าง แล้วชีวิตจะดีขึ้น

1. อย่าเป็นนักจับผิด
คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีกคน ที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส จิตประภัสสรฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแง่ดีแม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข

2. อย่ามัวแต่คิดริษยา
แข่งกันดี ไม่ดีสักคนผลัดกันดี ได้ดีทุกคนคนเราต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า เจ้ากรรมนายเวรถ้าเขาสุข เราจะทุกข์ ฉะนั้น เราต้องถอดถอนความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา เป็น ไฟสุมขอน’ (ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มีทุกข์ 1 ก้อน เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธี แผ่เมตตาหรือ ซื้อโคมมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้ลอยไป

เขียน 05 Nov 2013 @ 21:06 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทำให้โลกนี้น่าอยู่นะคะ

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องค่ะ ลองปฏิบัติดูแล้วจะรู้ว่าตนเองมีความสุขจริงๆ :)…