อนุทิน 131364 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

สถานการณ์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในบ้านเราน่าเป็นห่วงเหมือนในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าไม่รู้นะคะ เพราะอ่านแล้วน่ากลัวจริงๆ จากการรายงาน TODAY Study Group. Rapid rise in hypertension and nephropathy in youth with type 2 diabetes: the TODAY clinical trial. Diabetes Care. 2013;36:1735-1741. เขาพบว่าเด็กวัยรุ่นอเมริกันเป็นเบาหวานกันแบบที่มีอาการแย่ลงเร็วกว่าในผู้ใหญ่ คือระยะเวลาของการเกิดอาการแทรกซ้อนมาเร็วกว่าที่พบในผู้ใหญ่ ทั้งอาการความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของระดับไขมัน ความผิดปกติของตา อาการทางไต การสูญเสียหน้าที่ของเบต้าเซลล์ในการผลิตอินสุลิน อ่านแล้วน่ากลัวจัง ใครมีลูกมีหลานยังเด็กๆอยู่ต้องหัดนิสัยการบริโภคที่ไม่อันตรายให้ไว้ก่อนนะคะ

เขียน 05 Nov 2013 @ 19:35 ()


ความเห็น (0)