อนุทิน 131351 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๓๔๙ |

"ภารกิจส่งต่อ"

อ.จัน เขียนบันทึก ... คลิปการจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรีย­นที่ยั่งยืน

เป็นคลิปของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้จัดทำวิดีทัศน์ "การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรีย­นที่ยั่งยืน"

มีตัวอย่างจากโรงเรียนจากแม่ฮ่องสอนถึง ๒ โรง

ขออนุญาตนำไปส่งต่อ สอนให้กับนักศึกษาครู ๒ คนในภาคเีรียนนี้นะครับ

สอนวิชา "การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา"
ต้องส่งนักศึกษาครูออกไปสังเกตในโรงเรียน ๑ สัปดาห์

ผมชอบวิชานี้นะ ... มันนอกกรอบการสอนเดิมจากวิธีเอกดี
อีกทั้งผมสามารถปลูกฝังความเป็นครูให้เขาได้เต็มที่ ;)...

เขียน 05 Nov 2013 @ 14:25 ()


ความเห็น (0)