อนุทิน 131325 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์ที่ 21 เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2556 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาก็มีการทำงานอย่างปกตินักเรียนพบปะครูประจำชั้นแล้วทำการเรียนอย่างปกติ โดยภาคเรียนนี้โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวได้มีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนได้จัดแผนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งใช้5E โดยทางโรงเรียนมีการจัดอบรมการเขียนแผนหลังจากนั้นก็ให้ครูได้จัดทำแผน และติดตามผลทุกสับดาห์  และทางโรงเรียนก็ได้มีการนัดพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทราบผลการเรียนและชี้แจงรายละเอียด ในเรื่องต่างๆ

 

เขียน 04 Nov 2013 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)