อนุทิน 131307 - ไอดิน

ไอดิน

อินกับการเมืองเล็กน้อย...^  ^""

ทุกหน้าที่ มีเกียรติ มีคุณค่า และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดลำดับ ทางสังคม ตำแหน่ง น้อย ใหญ่ อายุ มาก น้อย ตามที่มนุษย์นิยาม เพราะแม้แต่สัตว์น้อย ใหญ่ ดิน น้ำ อากาศ ธาตุ ล้วนต่างก็มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้น

แต่สำหรับมนุษย์ในฐานะที่มีวิวัฒนาการสูงสุด....

หากไม่รู้จักทำหน้าที่โดยชอบ....ให้สมกับวิวัฒนาการของตน....ก็ไม่สมควรเปรียบเทียบว่าสูงส่งกว่าอะไร

เขียน 04 Nov 2013 @ 07:49 () แก้ไข 04 Nov 2013 @ 07:51, ()


ความเห็น (0)