อนุทิน 131305 - DNA_Bio

DNA_Bio


แหล่งเรียนรู้ ชีววิทยา
http://210.246.189.120/channel_detail.php?chid=27 *** สมฐ.
https://biology.mwit.ac.th/index.php ตามครูสอนไป *** มหด.
http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/MUBio_HTML.php?ID=Lectures&Lang=Thai มหาลัย
http://www.nana-bio.com/Medium/medium.html *** ทั่วไป
http://www.curadio.chula.ac.th/Program/og/Class-Onair.php
http://www.school.net.th/schoolnet/directory/elearning.php?cat_id=61 ETV

 

หนังสือ สอบครูชีวะ
http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=222406

สอนชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ
http://sipsang.wordpress.com/vide/ การสอนชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษ ** มีเว็บดีๆ อยู่ข้างๆ
http://www.youtube.com/watch?v=UOzZXCMRSo8

 

ตัวอย่างต้นแบบ การทำ สื่อออน์ไลน์ที่ใช้ในการสอน สอวน.
http://www.i-creativeweb.com/demo/biology/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=119
http://biology.ipst.ac.th/index.php/knowledge/links-.html บทในหนังสือที่จะเรียน
http://www.school.net.th/schoolnet/directory/elearning.php?cat_id=61&p=1 สื่อการสอนออนไลน์ (นำlikcไปไว้ในweb me)

แหล่งหาต่อ
http://www.scimath.org/scienceweblink/
บทที่ 4 ระบบภูมิคุ้มกัน

เขียน 04 Nov 2013 @ 07:31 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆค่ะ ^ ^