อนุทิน 131279 - วิชญธรรม

  ติดต่อ

เมื่อมองความคิดตัวเองแล้ว.........ร้อยทั้งร้อย

กล้า "ได้". แต่ ไม่กล้า"เสีย".   

 

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เป๊ะ !

อุ๊ป!