อนุทิน #131244

| อนุทิน ... ๕๓๑๗ |

"ภารกิจวันเสาร์"

วันเสาร์มีสอนภาคพิิเศษ ๑ ห้อง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ไม่มีสอนแทน "ครูเรือง" ที่ มมร.ล้านนา
ทำให้วันนี้มีเวลาแบบสบาย ๆ

เหลือการเตรียมสอนอีกมากมาย
ค่อย ๆ ไล่ทำไปเรื่อย ๆ
แต่ Notebook หลวงนี่ก็เสื่อมแล้วเสื่อมอีก

คณะกับมหาวิทยาลัยตัดงบมากมายจริง ๆ
ค่าวัสดุการสอน ค่าหมึก ค่ากระดาษ ออกเองหมด
ยิ่งสอนเยอะก็เป็นเงาตามตัว
ไม่รู้จะทนไปได้นานแค่ไหน

บางทีก็อาจจะต้องสอนแล้วก็ไม่ต้องมีแบบฝึกหัดอะไร
หรือไม่ก็ Online โลด ...

เขียน:

ความเห็น (4)