อนุทิน 131231 - prayat duangmala

สาเหตุหลักของภาวะ ความเสื่อมและความเจ็บป่วย

 พิจารณาดูครับ อย่างไรแล้วก็ศึกษาวิจัยกัน ผมเห็นว่ามีประโยชน์นำมาเป็นการศึกษาร่วมกัน 

๑. อารมณ์เป็นพิษ เช่นความเครียด ความเร่งรีบ รีบร้อน ความกลัว ความวิตกกังวล ความไม่โปร่ง ไม่โล่ง ความไม่พอใจ รำคาญใจ ความมุ่งร้าย อาฆาต พยาบาท ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกินเอาแต่ใจตัวเอง

๒. อาหารเป็นพิษ พิษจากอาหารประกอบด้วย ๖ สาเหตุหลัก

๒.๑ พิษจากอาหารที่มีสารพิษ สารเคมีทั้งในพืชและสัตว์

๒.๒ พิษจากอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์มากเกิน

๒.๓ พิษจากอาหารที่ปรุงรสจัดเกินไป

๒.๔ พิษจากชนิดของอาหารที่ไม่สมดุล

๒.๕ พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการย่อย การสันดาปหรือการเผาผลาญอาหาร

๒.๖ พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างผาสุก

๓. พิษจากการไม่ออกกำลังกาย

๔. มลพิษต่างๆในโลกเพิ่มมากขึ้น

๕. พิษจากการสัมผัสเครื่องยนต์ 

รายละเอียดเอาไว้อ่านเป็นข้อๆครับ..

สิ่งสำคัญยิ่งคือ การธัญพืชให้มากและพืชผักสวนครัวครับ..จากหนังสือมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ..ของใจเพชร  กล้าจน(หมอเขียว)

 

เขียน 01 Nov 2013 @ 21:15 () แก้ไข 01 Nov 2013 @ 21:17, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ