อนุทิน 131182 - prayat duangmala

  ติดต่อ

ธรรมโอสถ 

อันเส้นทาง    ชีวิต    คิดดูเถิด

เมื่อเราเกิด   แล้วต้องแก่     แน่ใช่ไหม

หนีไม่พ้น     เจ็บไข้  กายและใจ

จะแก้ไข  อย่างไร  ให้ทุกข์คลาย

เป็นโรคกาย   หมอยา  รักษาโรค

ถูกโฉลก  ถูกเหตุผล  ดลโรคหาย

เป็นโรคใจ  ภัยรุมเร้า    เศร้าปางตาย

ทุกข์มลาย   เมื่อรู้ใช้  โอสถธรรม

เติมธรรมะ    ใช้ชีวิต    พิชิตโรค

ดับทุกข์โศก    ดับตัณหา   อย่าถลำ

ดับกิเลส    โลภ – โกรธ –หลง   จงหมั่นจำ

ยึดพระธรรม   พระศาสดา   เป็นยาใจ

 

 

 

 

 

 

 
  เขียน:  

ความเห็น (1)

สาธุ…ครับ