อนุทิน 131153 - "พี่หนาน"

  ติดต่อ

๓๐/๑๐/๒๕๕๖

 

อนุทิน ๗๖.

 

                        “สัตว์ – คน”

 หมูแป๋งจิ๊นส้ม ใจ้ต้มใจ้แก๋ง   กิ๋นแล้วมีแฮง    แข็งแรงขึ้นได้ 

ไก่นกปู๋ปล๋า    หามาไกล๋ใกล้  ประโยชน์ตันใด  เลี้ยงต๊อง

คนเฮาถ้าต๋าย  ญาติสายปี่น้อง  ยังบ่ออ่วงข้อง  อาลัย

ร่างก๋ายเลือดเนื้อ  เอาไปไว้ไหน  มีแต่เผาไฟ   หรือฝังเต่าอั้น ๆ (อ่านซ้ำ)

....

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณสมาชิกที่มอบกำลังใจให้มาทุกท่านนะครับ