อนุทิน 131151 - GD

GD
จากเฟซบุ๊ก สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ แนะนำ คำถวายสักการะอย่างเป็นทางการแค่สมเด็จพระสังฆราชว่า
 
"ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ด้วยเศียรเกล้า" 
 
 ขอให้งดใช้คำ 
 
 
สวรรคาลัย นิพพาน 
เขียน 30 Oct 2013 @ 16:29 () แก้ไข 30 Oct 2013 @ 16:33, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นศัพท์เฉพาะจริง ๆ …

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ