อนุทิน #131151

จากเฟซบุ๊ก สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ แนะนำ คำถวายสักการะอย่างเป็นทางการแค่สมเด็จพระสังฆราชว่า
 
"ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ด้วยเศียรเกล้า" 
 
 ขอให้งดใช้คำ 
 
 
สวรรคาลัย นิพพาน 
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)