อนุทิน 131151 - GD

  ติดต่อ

จากเฟซบุ๊ก สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ  พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ แนะนำ คำถวายสักการะอย่างเป็นทางการแค่สมเด็จพระสังฆราชว่า
 
"ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 ด้วยเศียรเกล้า" 
 
 ขอให้งดใช้คำ 
 
 
สวรรคาลัย นิพพาน 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

เป็นศัพท์เฉพาะจริง ๆ …

ขอบคุณค่ะ