อนุทิน 131143 - ดารนี ชัยอิทธิพร

เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม.. ถนนคนเดิน ที่เชียงคาน (2)

27 ต.ค.56  ถนนคนเดินที่เชียงคาน เขาพยายามอนุรักษ์ 'อัตลักษณ์ - เมืองโบราณริมแม่น้ำโขง' เอาไว้ให้ลูกหลาน แม้แต่ร้าน 7/11 ของที่นี่ยังตกแต่งแบบโบราณ ไม่ใช้สีเอกลักษณ์ของ 7/11  ในภาพเป็นธนาคารกรุงไทยที่ตกแต่งสไตล์เชียงคาน ใครใคร่กดเงินก็กด ใครใคร่ถ่ายภาพก็ถ่ายไป เป็นหลักฐานว่าเครื่องนี้ใช้งานจริง

เขียน 30 Oct 2013 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)