อนุทิน #131127

| อนุทิน ... ๕๓๐๕ |

"ไฟดับต้องเดิน"

การไฟฟ้าจะมาดับไฟในมหาวิทยาลัย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ซึ่งทับเวลาสอนพอดี ... แต่ก็จะเข้าสอน
เพราะสัปดาห์ที่แล้วก็หยุดวันปิยมหาราชไปแล้ว

เหอ เหอ เดินขึ้นชั้น ๖ ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)