อนุทิน #131124

| อนุทิน ... ๕๓๐๓ |

"ครูเป็นเลิศ"

เด็ก ๆ ครูเป็นเลิศแวะมาหาด้วยความคิดถึง
อนึ่ง เพราะต้องมาเรียนในวิทยาเขตเวียงบัวด้วย

อ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกคน ...
สภาพจิตใจยังใช้ได้อยู่ ...
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ...

แต่โครงการที่คณะจัดการไม่ตรง Concept
และสะเปะสะปะตามเคย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)