อนุทิน 131116 - ยูมิ

  ติดต่อ

อันชีวิต  เมื่อคิดไป  ให้ได้รู้

 จิตตามดู  อยู่ให้เห็น  เป็นเธอฉัน

เดินสายกลาง  ปล่อยวางบ้าง  ระหว่างวัน

ปัจจุบัน  กำหนดรู้  อยู่ทุกยาม...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

โอ้พบพระพุทธแล้ว..ฮิๆๆ