อนุทิน 131115 - ยูมิ

ยูมิ

ก่อนรุ่งเช้าวันนี้ได้คำนึงถึงทางสายกลางแห่งการดำเนินชีวิตของคนเรา

ด้วยว่าสิ่งใดก็ตามถ้าแคบนักก็มักจะคับถึงจะขยับก็แสนจะยาก  แต่ถ้ากว้างมากก็ไม่มีอะไรจะใส่ได้อย่างเหมาะสม  ถ้าสิ่งนั้นอยู่สูงเกินไปก็จะเหมือนว่าวขาดล่องลอยไปตามสายลม  แต่ถ้าต่ำมากนักก็จะถอยล่มลมลงสู่พื้นแห่งเมืองบาดาล

เขียน 30 Oct 2013 @ 06:34 ()


ความเห็น (0)