อนุทิน 131099 - นาย เอกราช แก้วเขียว

  ติดต่อ

ตัวอย่างคำถามสำหรับ AAR

1.กิจกรรมเป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังไว้ไหม มีอะไรที่เกิดความคาดหวังบ้าง มีอะไรน้อยกว่าคามคาดหวังบ้าง

2.ได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้คืออะไร

3.สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมคืออะไร

4.กลับไปจะไปทำอะไรต่อบ้างไหม

5.หัวข้อที่การฝึกอบรม หรือ การบรรยายที่ ชอบมากที่สุด ....... เพราะเหตุผลอะไร........

6.ขออีเมล์ เว็บไซต์ หรือช่องต่าง ๆ อื่น ๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้ และจะได้ขยายผลความรู้ครั้งระหว่างกันต่อไป

สิ่งนี้ผมมักจะใช้เมื่อจัดกิจกรรมกับ นักศึกษา หรือ การฝึกอบรมต่าง ๆ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)