ติดต่อ

อนุทิน #131098

ตัวอย่างคำถามสำหรับ BAR

1.มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ คาดหวังจะได้รับอะไรกลับไปบ้าง

2.เพื่อให้ได้ตามที่ตนคาดหวังไว้ ตนเองควรจะทำอย่างไร/ปฏิบัติตนอย่างไร

3.มีอะไรที่คิดว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง

4.มีวิธีการใดที่พอจะป้องกันหรือแก้ไขข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)