อนุทิน 131094 - นภวรรณ แก้วประไพ

 ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีในหลวงพระบาง เชัาวันที่14 ตุลาคม 2556

เขียน 29 Oct 2013 @ 12:31 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ มรรคผลถึงสิ่งที่ต้องการ

ขอบคุณค่ะ @Prayat dunagmala