อนุทิน #131094

 ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีในหลวงพระบาง เชัาวันที่14 ตุลาคม 2556

เขียน:

ความเห็น (2)

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ มรรคผลถึงสิ่งที่ต้องการ