อนุทิน 131094 - นภวรรณ แก้วประไพ

  ติดต่อ

 ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีในหลวงพระบาง เชัาวันที่14 ตุลาคม 2556

  เขียน:  

ความเห็น (2)

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ มรรคผลถึงสิ่งที่ต้องการ

ขอบคุณค่ะ @Prayat dunagmala