อนุทิน 131087 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

 

กรรมฐานชาวพุทธ โดยแท้ คือ การฝึกกิน อยู่ หลับนอน โดย อยู่ในศีลสม่ำเสมอทั้งต่อหน้า และลับหลัง

 

บันทึกความเห็น สู่ ความเป็น เพื่อการเรียนรู้จริตตรง ๆ นับเป็นความสำคัญ... การต้องพากเพียรฝึก โดยค่อย ๆ สะสมความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังศีลธรรมแห่งตน มีแพ้ - มีชนะกิเลส มีการเรียนรู้ร่วมกันในความเป็นอยู่ของตน ของเพื่อนพี่น้อง โดยเห็นการแพ้-ชนะกิเลส เห็นลีลาแห่งการพากเพียร และ ทั้งในยามขัดเกลา และ เวลาปล่อยเนื้อปล่อยตัว ฯลฯ ของกันและกัน

การแสดงออกของพ่อแม่พี่น้องเอ้ย...สำหรับบางท่าน บางคนที่มีความเห็น โดย หมายจะใช้หมัดเด็ดหมัด หมัดเดียวจอด... ส่วนมากเป็นความเพ้อฝันของคนที่หลงตนลักษณะหนึ่ง โดย จะมีพฤติกรรมความสม่ำเสมอต่อหน้า กับ ลับหลังไม่สม่ำเสมอกัน 

โดยส่วนมากมักจะพบการแพ้กิเลสอันเป็นสักกายะตนในเรื่องนั้น ๆ ของบุคคลเช่นนี้เกิดมีอยู่เป็นนิจ...หากตนคงหลงกับม่านมายาภาพที่ตนเองที่สร้างกรงขังตนเองไว้

บันทึกธรรม แห่งการคบคุ้นในการอยู่ร่วมตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อการทำความคุ้นเคยให้รู้จริต - นิสัย ให้รู้จักตัวจริง ๆ ของกันและกัน บนพื้นฐานของการสมาทานศีลซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในสังคมของแต่ละคน เรียนรู้ความต่าง - ความเหมือนในท่ามกลางการอยู่ร่วมกันจากจำนวนน้อย สู่การอยู่ร่วมเป็นจำนวนมาก และ พยายามสู่การปรับตัวเอง... ฯลฯ นั้น...เป็นความสำคัญมาก 

ความอิสระที่เกิดการอยู่ร่วมกับคนเป็นจำนวนมาก จะยากกว่า ความอิสระที่ตนแสดงออกโดยอยู่ปลีกเดี่ยวคนเดียว หากสามารถอิสระในท่ามกลางคนจำนวนมากได้...จะเป็นความมั่นใจ ความเชื่อใจ ก่อนจะก้าวไปสู่การทำงานเพื่อการเรียนรู้ - เอาภาระที่ใหญ่กว่านั้นมาก ซึ่งจะต้องใช้พลังแห่งการปรับตัวที่มาก ๆ กว่านั้น...นักกว่านัก

พึงศึกษาจิตใจตนเอง ตรวจพฤติกรรมตนเองทั้งต่อหน้า และ ลับหลังให้จงดี...กรรมฐานในการปฏิบัติตนเพื่อการปฏิบัติธรรม ตามที่ครูบาอาจารย์พากเพียร อบรม สั่งสอน อันคือ การกิน การอยู่ การหลับการนอน ให้อยู่ในศีล ในธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังจึงเป็นความสำคัญในการอยู่ร่วมอย่างมาก ก็ขอเป็นกำลังใจสู่กัน..

 

 

 

 

บันทึกภาพ จาก เวียดนามใต้...

 

 

 

บันทึกภาพ จาก ครั้งหนึ่ง ณ เวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน

 

 

เขียน 29 Oct 2013 @ 05:05 () แก้ไข 29 Oct 2013 @ 05:06, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บทเรียนชีวิต ที่แสดงออก โดย สงบ หากก็ยังถูกกระทำ...อย่างไม่ย่อท้อ...สันติธรรม มั่นทำแต่ดี

สันติธรรม จึงมีสุขสันต์
หนักเหนื่อยปานไหน ก็ไม่เคยหวั่น
กล้าเจอะประจัญ ขอฟันฝ่าไป

สันติธรรมย่อมมีพลาดพลั้ง
สันติธรรม ตั้งใจแก้ไข
ปรับปรุงกันนั้น เป็นความหวังใหม่
เมื่อมีอะไรขออภัยต่อกัน

ตรองดูเถิดชาวไทย
ถ้าใครเหนือใครเป็นต้องห้ำหั่น
มันเป็นเรื่องรังสรรค์ หรือไรไฉนกัน
พากันคิดดู

สันติธรรมขอชวนเพื่อนพ้อง
สันติธรรมต้องวอนผู้รู้ 
โปรดจงมองเห็นดีที่มีอยู่ 
ติเตียนเรียนรู้แล้วพอ อย่าหลู่กัน
ติเตียนเรียนรู้ แล้วพอ อย่าก่อเวร..

สันติธรรม 
http://www.youtube.com/watch?v=xB-1X6M9-NU