อนุทิน 13107 - Sasinand

Sasinand

 เจนีวา และ วอชิงตัน ดีซี: เนื่องด้วยในแต่ละปีมีผู้ทำศัลยกรรมสูงถึง 234 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 1 คนในทุกๆ 25 คน
ขณะเดียวกัน มีการศึกษาหลายฉบับ   ที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของ     ระบบการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ระหว่างกระบวนการทำศัลยกรรม นั้น
ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ ทำ new safety checklist for surgical teams to use เพื่อช่วยในการสร้างความปลอดภัยให้กับวงการศัลยกรรมทั่วโลกให้มากขึ้น

25 JUNE 2008 | GENEVA/WASHINGTON DC -- With major surgery now occurring at a rate of 234 million procedures per year - one for every 25 people - and studies indicating that a significant percentage result in preventable complications and deaths, WHO today launched a new safety checklist for surgical teams to use in operating theatres, as part of a major drive to make surgery safer around the world.

เขียน 25 Jun 2008 @ 22:55 () แก้ไข 25 Jun 2008 @ 22:59, ()


ความเห็น (0)