อนุทิน #131061

28-10-2556

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

ตื่นสายจึงกล่าวอรุณสวัสดิ์เวลาใกล้เที่ยง

...พักนี้ เขียนอนุทินน้อยลง 

...เลือกเดินทางสายกลาง

...

เขียน:

ความเห็น (2)

ทางสายกลาง (ทาง) ;)…

กลางอะไรคะพี่หนูแจ๋ว