อนุทิน #13105

วันนี้ฟังการบรรยายเรื่อง   อาการง่ายๆรักษายากในเด็ก   ตอนบ่ายฟังเรื่อง lean healthcare จากที่ปรึกษาคณบดีรศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คนใหม่  ผศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)