อนุทิน 13105 - นาง ลักษมี สารบรรณ

วันนี้ฟังการบรรยายเรื่อง   อาการง่ายๆรักษายากในเด็ก   ตอนบ่ายฟังเรื่อง lean healthcare จากที่ปรึกษาคณบดีรศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คนใหม่  ผศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์

เขียน 25 Jun 2008 @ 22:45 () แก้ไข 25 Jun 2008 @ 22:49, ()


ความเห็น (0)