อนุทิน 131028 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

เรื่องบางเรื่อง...มันสอนกันไม่ได้...

ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง...เขาเรียกว่า...

"ประสบการณ์ตรง"...ที่คน ๆ นั้นจะต้องพบเจอ...

 

ภาพ  :  บริเวณ Indiana State University, USA.

  เขียน:  

ความเห็น (2)

มันเป็น ปัจจัตตัง ……:):)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์สิริวิชญ์…