อนุทิน 13099 - ภูสุภา

@13096 BlueBird and BrownBird

BB  จิ๊บ จิ๊บ (Hi honey )

BB  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ (Hi honey )

BB  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บจิ๊บ  (Don't change the subject)

เขียน 25 Jun 2008 @ 22:25 () แก้ไข 26 Jun 2008 @ 20:42, ()


ความเห็น (0)