อนุทิน #13099

@13096 BlueBird and BrownBird

BB  จิ๊บ จิ๊บ (Hi honey )

BB  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ (Hi honey )

BB  จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บจิ๊บ  (Don't change the subject)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)