อนุทิน 130987 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๒๐ อ่านออก เขียนได้

นั่งดูเด็กหัดอ่านใจจดจ่อ

เฝ้านั่งรอเมื่อไรหนอหนูจะอ่าน

อยากฟังเสียงอ่านออกดังก้องกังวาน

ยิ้มเบิกบานอ่านได้คลายกังวล

เพิ่มเติมที่

http://www.gotoknow.org/posts551712

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)